کیان و نوژان

هر کس که گفت برای تو مردم دروغ گفت من راست گفته ام که برای تو زنده ام

دنبال کنندگان وبلاگ من

رتبه جذابیت: 31
امتیاز جذابیت: 15,411
50 دنبال کنندگان
1,550 پسندها
3,253 نظرات
155 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 1,599
امتیاز جذابیت: 627
2 دنبال کنندگان
60 پسندها
134 نظرات
19 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 1,219
امتیاز جذابیت: 1,101
4 دنبال کنندگان
57 پسندها
362 نظرات
12 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 129
امتیاز جذابیت: 6,953
22 دنبال کنندگان
568 پسندها
1,836 نظرات
1 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 1,896
امتیاز جذابیت: 325
1 دنبال کنندگان
43 پسندها
24 نظرات
42 مطالب بی رمز
1000 وبلاگ برتر نی نی وبلاگ