کیان و نوژان

هر کس که گفت برای تو مردم دروغ گفت من راست گفته ام که برای تو زنده ام

دنبال کنندگان وبلاگ من

رتبه جذابیت: 32
امتیاز جذابیت: 15,205
48 دنبال کنندگان
1,524 پسندها
3,236 نظرات
153 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 1,562
امتیاز جذابیت: 647
3 دنبال کنندگان
60 پسندها
134 نظرات
19 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 1,184
امتیاز جذابیت: 1,126
5 دنبال کنندگان
58 پسندها
362 نظرات
12 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 127
امتیاز جذابیت: 6,948
21 دنبال کنندگان
571 پسندها
1,836 نظرات
1 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 1,859
امتیاز جذابیت: 345
2 دنبال کنندگان
43 پسندها
24 نظرات
42 مطالب بی رمز
1000 وبلاگ برتر نی نی وبلاگ